ποιος ειμαι

Γερανός Στέφανος. Σπαρτύλας Κέρκυρα.

Ξεκίνησα μελισσοκομία από παιδικό εντυπωσιασμό, με γεμίζει η επικοινωνία με το περιβάλλον και η δημιουργία μέσω του μελισσιού.
Tο 2005 απόκτησα τρία μελισσοσμήνη. Ήδη για ένα εξάμηνο βοηθούσα σε μελισσοκομείο για την απόκτηση γνώσεων. Tο 2008  έκανα ένταξη το μελισσοκομείο στον οργανισμό πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων bio-hellas. Μετά τον πρώτο  χρόνο σε μεταβατικό στάδιο  πιστοποιείται  η παραγωγή σαν βιολογικό προιόν.